Joeragan artikel

3 Amalan Rasulullah Setelah Bayi Lahir


Hello Smart Ladies!

Kehadiran anak menjadi anugerah terbesar bagi pasangan suami istri. Anak sebagai penyempurna bagi lelaki sebagai ayah dan wanita sebagai ibu. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha, cerdas, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Anak adalah aset terbesar bagi kedua orang tuanya. Bermacam usaha dilakukan orang tua agar anak menjadi cerdas dan berakhlak mulai dari pendidikan dalam kandung sampai memasukkan anak di sekolah-sekolah bonafit.

Smart Ladies, selain usaha tersebut, mengutip dari buku yang berjudul “Mempersiapkan Anak Saleh” karangan Prof. Jalaluddin, ada 3 amalan Rasulullah yang sebaiknya kita lakukan setelah anak lahir :


1. Membaca Surah Al-Ikhlas

Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali berturut-turut, posisi telapak tangan diletakkan ke dahi bayi. Niatkan agar Allah menganugerahkan kecerdasan pada bayi.


2. Prosesi Lanjutan

Lalu dilanjutkan dengan membaca lafaz “u’iiszuka (ki untuk perempuan) bikalimatillahit tammati, min kulli syaithoonin wa min kulli ‘ainin lammatin” artinya kuperlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan hewan berbisa dan pandangan mata panas.


Dalam penerapan lafaz tersebut, jari kanan di letakkan ke pelupuk mata bayi, dibaca tiga kali berturut-turut. Sesuai dengan maknanya, maka dengan bacaan ini memohon kepada Allah agar bayi selalu dalam lindungan-Nya.


3. Membaca Surah Al Qadr

Baca juga surah Al-Qadr sebanyak tiga kali berturut-turut dengan meletakkan telapak tangan pada pusat bayi. Diniatkan semoga Allah selalu menjaga kehormatan bayi agar kelak dalam pertumbuhan dan perkembangannya setelah dewasa, ia senantiasa dapat memelihara dan menjaga kehormatan dirinya.

Adapun ketiga amalan tadi merupakan pembersihan ruhani pada bayi setelah dilakukan pembersihan jasmani. Dengan pembersihan ganda tersebut diharapkan bayi dapat tumbuh dan berkembang dalam keadaan suci jasmani dan rohani.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

× Hubungi Kami